170 ฿ 120 ฿

ข้าวกล้องโนนศิลา เกิดจากการแรงบันดาลใจของปู่ย่าตายาย ที่เป็นเกษตรกรปลูกข้าวไว้บริโภคเป็นหลัก ในสมัยก่อนไม่มีเครื่องสีข้าวกล้อง จะใช้วิธีการตำข้าวกินเองหรือโม่ข้าว ที่เอาเปลือกออกโยที่ยังมีจมูกข้าวและเยื้อหุ้มเมล็ดข้าว(รำ) อยู่ ข้าวกล้องจะมีสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งจมูกข้าวและเยื้อหุ้มเมล็ดข้าวมีคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์มาก

โนนศิลา ข้าวกล้องปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมีและไม่อบสารเคมี “เพื่อคุณ และคนที่คุณรัก”