งานบุญทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างถนนคอนกรีตขึ้นพระมหาเจดีย์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ งานบุญทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างถนนคอนกรีตขึ้นพระมหาเจดีย์ (ทางนิพพาน) ทอดถวาย ณ พุทธอุทยาน ศูนย์ธุดงคสถาน เลขที่ ๑๑๑/๑ หมู่ ๒ บ้านห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑)

เนื่องด้วยพุทธอุทยาน ศูนย์ธุดงคสถาน เป็นศาสนสถานที่สำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลของพุทธศาสนิกชนทั่วไป การทอดกฐิน ซึ่งถือเป็นพุทธศาสนพิธี ที่พิเศษกว่าพิธีอื่นๆเนื่องจากเป็นพระพุทธานุญาตโดยตรงมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่เหล่าพุทธบริษัทผู้มีจิตเลื่อมใส มีใจศรัทธา ต่อพระพุทธศาสนา จะได้มีโอกาสพร้อมใจกันถวายกฐินสามัคคี (กฐินบุญใหญ่ ๑ ปีมีโอกาสเพียงครั้งเดียว) การได้มีส่วนร่วมอันเป็นมงคลสูงสุดเช่นนี้ ถือเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่และยังช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป อดิเรกปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนสร้างถนนขึ้นสู่พระมหาเจดีย์ให้เเล้วเสร็จ (ทางพระนิพพาน) จึงใคร่ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยทั่วกัน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนอานิสงส์แห่งผลบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมบำเพ็ญในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัย อำนวยพรให้ท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ อุดมด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วัณณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ) เริ่มเวลา ๑๑.๐๐ น.
พิธีการทอดกฐิน ถวายภัตตาหาร รับประทานอาหารร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.