ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดป่าหนองทับเรือ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ทอดถวาย วัดป่าหนองทับเรือ (หลวงปู่ลี ถาวโร) อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.